Vägledare för "vilsna" ungdomar

Janne Krakan Bergström erbjuder i skolor och socialtjänst ett speciellt individanpassat program som planeras ihop med pojken,flickan,deras föräldrar,skolpersonal samt socialtjänsten. Grunden i programmet som heter "Dom kallar oss Jävla ungar,ligister och pyromaner" kommer från det mångåriga lyckosamma och mycket uppskattade arbete hade som "MjukHård" brandförebyggare med inriktning på barn och ungdomar på Räddningstjänsten StorGöteborg.